bgct

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017 Đinh Dậu

Giờ tốt trong các ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2017 theo dương lịch. Các ngày đẹp để chuyển nhà trong tháng ba có thể áp dụng được để chọn làm ngày chuyển văn phòng đại cát đại lợi.

Các ngày đẹp để chuyển nhà tháng 3 năm 2017 dương lịch

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Trong tháng 3 năm 2017 có 8 ngày để chuyển nhà và chuyển vă n phòng phù hợp nhất.

Chi tiết các ngày đẹp chuyển nhà htangs 3 nă m 2017

Thứ Hai ngày 06/03/2017: Vào ngày Nhâm Thìn tháng Quý Mão ( 09/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ hoàng đạo để chuyển nhà: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Hướng tốt cho việc xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Chính Nam – Tài Thần: Tây Bắc – Hạc Thần: Chính Bắc. Giờ tốt và giờ xấu trong ngày cần lưu ý:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ Năm ngày 09/03/2017: Cùng ngày Ất Mùi tháng Quý Mão ( 12/02 âm lich) năm Đinh Dậu.

Giờ hoàng đạo chuyển nhà: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Tây Bắc – Tài Thần: Đông Nam – Hạc Thần: Tại thiên. Giờ tốt giờ xấu cần lưu ý:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ Năm ngày 16/03/2017: Vào ngày Nhâm Dần tháng Quý Mão ( 19/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ hoàng đạo để chuyển nhà: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Chính Nam – Tài Thần: Tây Bắc – Hạc Thần: Tại thiên. Giờ tốt và giờ xấu trong ngày cần lưu tâm:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ 7 ngày 18/03/2017: Vào ngày Giáp Thìn tháng Quý Mão ( 21/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ hoàng đạo chuyển nhà: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Đông Bắc – Tài Thần: Đông Nam – Hạc Thần: Tại thiên. Giờ tốt xấu trong ngày cần lưu ý:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ Hai ngày 20/03/2017: Vào ngày Binh Ngọ tháng Quý Mão ( 23/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ tốt chuyển nhà trong ngày: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Tây Nam – Tài Thần: Chính Đông – Hạc Thần: Tại thiên. Giờ tốt và xấu trong ngày cần biết:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ 7 ngày 25/03/2017: Cùng ngày Tân Hợi tháng Quý Mão ( 28/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ tốt để chuyển nhà trong ngày: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Tây Nam – Tài Thần: Tây Nam – Hạc Thần: Đông Bắc. Giờ tốt xấu hiện hữu trong ngày:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ Hai ngày 27/03/2017: Cùng ngày Quý Sửu tháng Quý Mão ( 30/02 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ hoàng đạo để chuyển nhà: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hướng xuất hành chuyển nhà trong ngày đẹp: Hỉ Thần: Đông Nam – Tài Thần: Tây Bắc – Hạc Thần: Đông Bắc. Giờ tốt và xấu trong ngày:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Thứ Sáu ngày 31/03/2017: Vào ngày Đinh Tỵ tháng Giáp Thìn ( 04/03 âm lịch) năm Đinh Dậu.

Giờ đẹp trong ngày để chuyển nhà: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hướng xuất hành chuyển nhà: Hỉ Thần: Chính Nam – Tài Thần: Chính Đông – Hạc Thần: Chính Đông. Giờ tốt xấu hiện hữu trong ngày:

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017

Nếu công việc bận rộn và đột xuất không thể chuyển nhà trong tháng 3 được. Quý bạn đọc vui lòng xem thêm bài viết ngày đẹp chuyển nhà tháng 04 năm 2017 để chọn được ngày đẹp phù hợp hơn.

www.taxitaikienvangvietnam.com.

Xem ngày đẹp chuyển nhà tháng 3 năm 2017 Đinh Dậu
3.7 (73.33%) 3 votes
Goi ngay